Organisatie

©STILL TRAILER MINK PINSTER/MILLK

Thomas, Sacha en Jos (naam zoals bekend bij publiek) is een collectief van drie theatermakers/acteurs.

Geïnspireerd door literatuur en beeldende kunst en gefascineerd door kracht van verbeelding maakt Stichting Thomas, Sacha en Jos voorstellingen voor theaters en festivals, en korte films. Volwassen producties met een jeugdige blik en jeugd- producties die zeer geschikt zijn voor volwassenen, en altijd transparant en vindingrijk.

Thomas, Sacha en Jos zoekt hierin samenwerkingen met professionals uit de sector zoals componisten, theatervormgevers, set-designers, filmers, beeldend kunstenaars, acteurs en regisseurs.

Bestuur:

Vanaf 2018 is Thomas, Sacha en Jos een stichting. De huidige bestuursleden zijn:  Miel van Teijlingen (Voorzitter), Dirkje Leonore Sterrenburg (Penningmeester) en Seline Gosling (Secretaris). 

De leden van het bestuur van de stichting beperken zich tot het besturen van de stichting en zijn zelf verder niet actief in de stichting. Het bestuur komt statutair minimaal een keer per half jaar bij elkaar. In de praktijk zal dat meerdere keren per jaar zijn, net zoveel als nodig is om Stichting Thomas, Sacha en Jos adequaat te laten functioneren. 

Gegevens Stichting Thomas, Sacha en Jos

Stichting Thomas, Sacha en Jos

Oostduinlaan 20

2596 JN 's-Gravenhage

info@thomassachaenjos.nl

RSIN/Fiscaal Nummer: 858353234

SBI-codes: 90012

Doelstelling Stichting Thomas, Sacha en Jos

De Stichting heeft ten doel het ontwikkelen, promoten en uitvoeren van theater- en filmproducties en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het ontwikkelen van producties van de initiatieven van de kernleden

  • Het uitwerken van de ideeën van de kernleden ten aanzien van het maken van theater- en filmproducties tot daadwerkelijke producties

  • Het doen/laten uitvoeren van theater- en filmproducties

Beleidsplan Stichting Thomas, Sacha en Jos

  • Thomas, Sacha en Jos wil ten minste om het jaar een productie maken; theater of film, nieuwe of herneming van ouder werk. In de producties van Thomas, Sacha en Jos gaan elementen taal, beeld en geluid hand in hand. En wordt er gezocht naar een transparantie speelstijl. Het is lief zonder zoetsappig te zijn, en tegelijk stoer en slim.

  • Naast de artistieke missie heeft het collectief het streven dat elke voorstelling die zij maken een sociale impact heeft. Afhankelijk van de inhoud van de voorstelling wil het gezelschap de doelgroep bij het project betrekken waar het over gaat of die bij het project past.

De stichting beoogt niet het maken van winst. In geval van ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig saldo (na vereffening) uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen Algemeen Nut Beogende Instelling waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de stichting.

Beloningsbeleid

Het bestuur zit onbezoldigd en ontvangt alleen een vergoeding voor aantoonbaar gemaakte reiskosten.

Voor de salariëring van de projectmedewerkers en zakelijke leiding wordt de CAO Theater als richtlijn gehanteerd. 

Verslag project 2018/2019

Klik hier

 © 2018, 2019, 2020 door Thomas, Sacha en Jos