Herinneringen

aan mijn broer

©KAMERICH & BUDWILOWITZ -EYES2

Spel/Makers:  Thomas van Ouwerkerk

Sacha Muller en Jos Nargy 

Tekst: Toon Tellegen
Eindregie: Ramses Graus
Tekstbewerking: Jos Nargy

Vormgeving: Hiske de Goeje

i.s.m. Thomas van Ouwerkerk 

Muziek: Arend Bruijn

i.s.m. Sacha Muller
Techniek: Niels Runderkamp
Productionele ondersteuning en zakelijke leiding: ‘n More 

(Lise van den Hout, Ellen van Bunnik)
Publiciteit: Dagmar Bokma
Foto: Kamerich & Budwilowitz / EYES2
Grafisch vormgeving: Guy Vording

Scènefotografie: Kamerich&Budwilowitz/EYES2
 

Met dank aan: Ilze Versloot, de Parade, Jannet van Lange, John de Weerd, Leo Sterrenbrug, Seline Gosling, uitgeverij Querido en Het Nationale Theater.


Mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard Cultuurfonds, AFK, Lira Fonds, Fonds 21, Norma Fonds, Gemeente Den Haag, BNG.

Een voorstelling over het hebben, houden en afscheid nemen van een grootste voorbeeld.

 

Na het succes van de voorstelling Een vorig leven die Toon Tellegen voor Thomas, Sacha en Jos schreef, spelen zij nu de voorstelling Herinneringen aan mijn broer. Een beeldende vertelling gebaseerd op De Seringenboom, Tellegens nieuwste boek dat hij schreef na het overlijden van zijn oudere broer. Hij vroeg Thomas, Sacha en Jos om een voorstelling te maken van zijn boek.

 

Herinneringen aan mijn broer is een montage van korte verhalen over een rustige, gevoelige jongen met een rijke fantasie. Hij kijkt enorm op naar zijn zes jaar oudere broer en geeft om niemand zoveel als om hem. Zijn broer is een eenling en bijzonder in zijn soort. Hij is dun maar ijzersterk, tegendraads en vooral voor niemand bang.

 

Samen maken zij van alles mee. Ze rijden op de rug van hun hond Jasper. Ze gooien brandende sneeuwballen. Ze scheuren met een opgevoerde fiets over het kraakverse ijs en varen in het holst van de nacht met een kano de Maas op. Heldendaden die berusten op de waarheid, maar al snel een absurdistische wending krijgen. Als het niet echt gebeurd is, had het wel zo kúnnen gebeuren.

“Tellegen vroeg de makers zelf om deze voorstelling te maken, en het is een juweeltje geworden”  

 

Het Parool over Herinneringen aan mijn Broer

©TRAILER MINK PINSTER / MILLK

©KAMERICH & BUDWILOWITZ -EYES2

©KAMERICH & BUDWILOWITZ -EYES2

©KAMERICH & BUDWILOWITZ -EYES2

"Een innemende en intieme voorstelling over (kinder-) dromen, solidariteit, fantasie en afscheid." 

★★★★ Volkskrant


"Het is erg terecht dat de voorstelling in een uitgebreide versie op tournee gaat." 

★★★★ Theaterkrant

FOTO: ©KAMERICH & BUDWILOWITZ -EYES2

POSTERONTWERP ©GUY VORIDING 

©KAMERICH & BUDWILOWITZ -EYES2

"Het drietal op toneel neemt telkens het woord van elkaar over waardoor de licht absurdistische tekst van Tellegen mooi doorrolt. Een voorstelling over afscheid nemen die aankomt, ook als je zelf geen oudere broer hebt gehad."

Het Parool 

THOMAS,_SACHA_EN_JOS_HERINNERINGEN_AAN_M

©KAMERICH & BUDWILOWITZ -EYES2

©KAMERICH & BUDWILOWITZ -EYES2

 © 2018, 2019, 2020 door Thomas, Sacha en Jos